Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

Κατά το τρέχον σχολικό έτος υλοποιούνται στο σχολείο μας προγράμματα Σχολικών δραστηριοτήτων με θέματα πολιτιστικά, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής σταδιοδρομίας. Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται τα εξής προγράμματα:

1) Διαπολιτισμικότητα-Στερεοτυπικές αντιλήψεις-Έμφυλες ταυτότητες

2) Μελέτη φυσικών φαινομένων (Γενική Αστρονομία)

3) Επαγγέλματα του ενδιαφέροντός μου και οι αντίστοιχες σπουδές