Χαιρετισμός Διεύθυνσης

-Σας καλωσορίζουμε στο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών, ένα από τα παλαιότερα Λύκεια του νομού, που ιδρύθηκε το 1938-39 ως «Αστικόν Σχολείον». Το 1946 μετονομάστηκε σε «Οκτατάξιο Γυμνάσιο» και από το 1996 λειτουργεί ως «Διαπολιτισμικό Λύκειο». Το κτίριο του σχολείου μας χτίστηκε και θεμελιώθηκε το 1982 από όπου διαχωρίστηκε από το Γυμνάσιο Σαπών. Κάθε σχολική χρονιά υποδεχόμαστε στο σχολείο μας περίπου 180 μαθητές/τριες από την ευρύτερη περιοχή των Σαπών. Η πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει την τοπική κοινωνία, είναι ο λόγος της εφαρμογής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο μας, όπου μέσα από την ανάδειξη της διαφορετικότητας (γλωσσικής, θρησκευτικής, πολιτισμικής) καλλιεργείται ο σεβασμός, ο διάλογος και η επικοινωνία. Με τη δημιουργία κοινών μαθητικών ταυτοτήτων, ελεύθερα και δημιουργικά κατακτάται η μάθηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, των επιστήμων και γενικότερα του πολιτισμού.

-Καθώς η σύνθεση της κοινωνίας αλλάζει, αυτή ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τη συνεξάρτηση. Η νέα εποχή απαιτεί νέες μεθόδους και νέες δομές που διαμορφώνουν ένα συνολικό, περιεκτικό περιβάλλον, το οποίο είναι «ασφαλές για τους διάφορους πληθυσμούς» που εισέρχονται σε μια κοινωνία και που αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό όλων. Η παρουσία πολλών πολιτισμών σε μια κοινωνία είναι που έχει επικρατήσει ως στοιχείο για το χαρακτηρισμό της ως πολυπολιτισμική. Στην ουσία η πολυπολιτισμικότητα είναι η τέχνη της αποτελεσματικής διαχείρισης της διαφορετικότητας με έναν ποιοτικό τρόπο. Είναι η μόνο εναλλακτική λύση σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο πολιτισμικά πλουραλιστικό περιβάλλον, και σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.

-Μια πολυπολιτισμική κοινωνία επηρεάζει άμεσα και το χώρο της εκπαίδευσης που παίζει έναν ξεχωριστό ρόλο, εξαιτίας της συμβίωσης διαφόρων πολιτισμών, που όταν έρχονται σε επαφή, αντιπαρατίθενται η διαφορετική πολιτική διάσταση, οι διαφορετικές ιστορικές αναφορές, οι διαφορετικές κοινωνικές αξίες και αντιλήψεις περί κοινωνικής οργάνωσης. Η πολυπολιτισμική παιδεία δείχνει μια προοπτική, που δίνει σημασία στη σπουδαιότητα της διαπότισης όλων των όψεων του εκπαιδευτικού συστήματος, με τις εμπειρίες των διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων, παρά την εγκαθίδρυση μιας πολιτιστικής «ορθοδοξίας». Αυτή η προσέγγιση γίνεται με τη φιλοδοξία του εκπαιδευτικού εμπλουτισμού μέσω της πολιτιστικής αντίθεσης.

-Το σχολείο, το οποίο αποτελεί έναν από τους κυριότερους φορείς κοινωνικοποίησης, καλείται σήμερα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισμού και της ετερότητας ως βασικών χαρακτηριστικών του κοινωνικού γίγνεσθαι. Η εκπλήρωση όμως ενός τέτοιου ρόλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από την πολυπολιτισμικότητα και χωρίς την υπέρβαση του μονοπολιτισμικού και μονογλωσσικού χαρακτήρα που ενυπάρχει στην παραδοσιακή μορφή της εκπαίδευσης.

Μιχάλης Βασιλειάδης

Μαθηματικός ΠΕ03