Σταθμός μέτρησης ποιότητας αέρα

Το σχολείο μας στα πλαίσια του Erasmus+ προγράμματος που υλοποιεί “Climate change in the digital era”  (2020-1-EL01-KA229-078953), εγκατέστησε σταθμός μέτρησης PurpleAir PA-II μικροσωματιδίων αέρα, θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης κτλ.

Μετρήσεις

 

Ποιότητα Αέρα Θερμοκρασία Υγρασία
Loading PurpleAir Widget…

Loading PurpleAir Widget…

Loading PurpleAir Widget…

Στον χάρτη