Ενδοσχολική επιμόρφωση στο πλαίσιο του θεσμού του Συντονιστή Τάξεων και του Μέντορα σχολικής μονάδας

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες επιμορφωτικές δράσεις στο Πλαίσιο του θεσμού του Ενδοσχολικού Συντονιστή Τάξεων και του Μέντορα σχολικής μονάδας από τη φιλόλογο Ζερδελή Σοφία, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου και τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου – Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου.

 

 26/10/2022 – Πραγματοποίηση  δίωρης  υποστηρικτικής  διαδικτυακής συνάντησης – ενημέρωσης  σχετικά με τον θεσμό του Μέντορα και άλλα θέματα οργάνωσης, προγραμματισμού  και συντονισμού  σχολικής μονάδας,  για το σχολικό έτος 2022-23,   μέσω της  πλατφόρμας  Webex .

 

28/11/2022,  στο ΓΕΛ. Δ.Ε. Σαπών,  πραγματοποιήθηκε δειγματική διδασκαλία – βιωματικό εργαστήριο  σε επίπεδο Συντονισμού Τάξεων.  Ο συντονισμός έγινε σε συνεργασία με τον κύριο Κοπασάκη Αντώνιο, κλ. ΠΕ04.01,  και με συμμετοχή εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων. Ο κύριος Κοπασάκης διεξήγαγε τη διδασκαλία, η οποία είχε ως αντικείμενο  “Μελέτη Φυσικών Φαινομένων- Γενική Αστρονομία”, σε μαθητές/τριες της Β΄Λυκείου . 

 

22/12/2022- Διεξαγωγή δίωρης  διαδικτυακής παρουσίασης – επιμόρφωσης  μέσω Webex,  η οποία  πραγματοποιήθηκε   στο σύλλογο διδασκόντων του ΓΕΛ.Δ.Ε. Σαπών, στο πλαίσιο  του  θεσμού του μέντορα και του ενδοσχολικού συντονιστή τάξεων, με αντικείμενο  παρουσίασης   ” Διαπολιτισμικότητα ? Στερεοτυπικές αντιλήψεις ?Έμφυλες ταυτότητες: Μία διεπιστημονική προσέγγιση με βάση το λογοτεχνικό κείμενο”.

 

2/2/2023 –   Διαδικτυακή συνάντηση – παρουσίαση  στους συναδελφους φιλολόγους, μέσω πλατφόρμας webex, στο πλαίσιο εκπόνησης δράσεων για το θεσμό του συντονιστή γνωστικού αντικειμένου του σχολείου. Τίτλος εισήγησης:  Μεθοδολογία και προτάσεις αξιολόγησης της εκμάθησης λεξιλογίου της νέας ελληνικής ως Γ2/ ΞΓ (δεύτερης/ξένης γλώσσας).