Ασκούμενοι Κοινωνικοί Λειτουργοί στο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών

Ο κοινωνικός λειτουργός στο χώρο του σχολείου:

Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ εκπαιδευτικών και οικογενειών, όπως και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών, με επίκεντρο το παιδί και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Συνεργάζεται συστηματικά και προγραμματισμένα σε ατομική βάση όσο και σε μικρο-ομάδες αλλά και με τις οικογένειες μαθητών που αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα κοινωνικής ή προσωπικής φύσεως δίνοντας τις κατάλληλες συμβουλές και κατευθύνσεις. Συνεργάζονται στενά με όλο το προσωπικό του προγράμματος με σκοπό τον εντοπισμό δυσκολιών κατά την διάρκεια των δράσεων τα οποία χρήζουν διερεύνησης. Συντονίζουν ομάδες παιδιών με στόχους την ομαλή κοινωνικοποίηση και ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο αλλά και στο σχολείο λόγω πολυπολιτισμικότητας της περιοχής, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, την αποφυγή παραβατικής συμπεριφοράς, τον σεβασμό και την αποδοχή απέναντι στην διαφορετικότητα.

Σχεδιάζουν ενημερωτικές δράσεις για τους μαθητές, το διδακτικό προσωπικό και τους γονείς που αφορούν ζητήματα της εφηβικής ηλικίας αλλά και κοινωνικών ζητημάτων γενικότερα.

Οι ασκούμενοι κοινωνικοί λειτουργοί θα παραμείνουν έως τις 10 Ιουνίου στο ΓΕ.Λ.Δ.Ε.

Οι ασκούμενοι κοινωνικοί λειτουργοί

Βλάχος Θεόδωρος

Λαγούρου Ραφαηλία

Παπαδοπούλου Αικατερίνη

Στρωματιά Σωτηρία