Ενημέρωση για “Εφηβική παχυσαρκία”

Στις 24/10/14 στο χώρο του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών, έγινε παρουσίαση από τους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, στα πλαίσια του προγράμματος “εφηβική παχυσαρκία” και των δράσεων ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης των μαθητών για τις συνέπειες στην υγεία των μαθητών λογω του υπερβολικού πάχους αλλά και του σύγχρονου ανθυγιεινού τρόπου διατροφής.

Κατά την παρουσίαση επισημάνθηκαν τα οφέλη της σωματικής άσκησης- αλλαγής του διατροφικού μοντέλου έτσι ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με ένα πιο υγιεινό και χρήσιμο για την περαιτέρω ζωή τους μοντέλο διατροφής.

Ο καθηγητής

Τσιάκος Μανώλης

ΠΕ04-4