Κάπνισμα καταστροφή της υγείας

Κατά το σχολικό έτος 2013-14 αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το κάπνισμα για να γνωρίσουνε οι μαθητές μας τις ολέθριες συνέπειές του στην υγεία του ανθρώπου.

Κατά την έρευνά μας εστιάσαμε την προσοχή μας στις αιτίες που οδηγούν τους νέους στο κάπνισμα, ώστε να  αποκτήσουν γνώσεις ουσιαστικές για τις επιπτώσεις του καπνίσματος να επηρεαστούν συναισθηματικά να δουν θετικά πρότυπα και να έχουν υπόψη τους σχετικά παραδείγματα.

Από τις ομάδες εργασίας αναρτήθηκαν στους χώρους του σχολείου    ενημερωτικοί πίνακες,  στην Τουρκική και Ελληνική γλώσσα, σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

Εκτελέστηκε  πείραμα με τη μηχανή του καπνίσματος με σκοπό να δείξουν το μπουκάλι με το βαμβάκι, το γεμάτο καπνό, και σε  μαθητές άλλων τάξεων και να συζητήσουν μαζί τους το πείραμα και αυτά που έμαθαν.

Έγινε ζωντανή παρακολούθηση μέσο του Πανελληνίου Σχολικού δικτύου το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το έλεγχο του καπνίσματος με θέμα: «Μαθαίνω να μην καπνίζω».

Ανατέθηκε στους μαθητές να συγκεντρώσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο, από την βιβλιογραφία με σκοπό την  δημιουργία  εργασίας  σε PowerPoint.