Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου 2024

Η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου αρχίζει την Τρίτη 9 Ιουλίου και λήγει την Πέμπτη 18 Ιουλίου. Οι υποψήφιοι θα το υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://michanografiko.it.minedu.gov.gr

Μέσα στην ίδια αποκλειστική προθεσμία και με το ίδιο password, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για τις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ., στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση  και επιλέγοντας «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (Π.Μ.Δ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σε Σ.Α.Ε.Κ.».

Όσοι υποψήφιοι χρειάζονται βοήθεια για την υποβολή του μπορούν να απευθυνθούν στο σχολείο κατά τις εξής ημέρες: (ώρες: 08.00-14.00)

1) Πέμπτη 11/7

2) Παρασκευή 12/7

3) Τρίτη 16/7

4) Πέμπτη 18/7

Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ:

Εγκύκλιος_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΜΔ_ΚΑΙ_ΠΜΔ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_2024.signed