Μια μέρα ενός Προγραμματιστή στην εργασία του

Στο πλαίσιο του προγράμματος “αγωγής σταδιοδρομίας” με θέμα: “Σπουδές & Επαγγέλματα” που στην πραγματικότητα ακουμπά τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό και υλοποιεί το σχολείο μας, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου του προγράμματος είχαν σήμερα την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικό πρόγραμμα “The Tipping Point” (TTP) το οποίο εντάξαμε στο ως άνω πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας.Σκοπός του προγράμματος “The Tipping Point” (TTP) είναι οι μαθητές/τριες να ενημερωθούν για σπουδές και επαγγέλματα του ενδιαφέροντός τους, ώστε να λάβουν πιο συνειδητά αποφάσεις για τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους βήματα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρήση της ασφαλούς και δομημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας “100mentors και της σχετικής εφαρμογής της (mob app) (Πλατφόρμας). Μέσω ομαδικών τηλεδιασκέψεων σε σχολική αίθουσα ή και εξ αποστάσεως σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την προσέλευση στο χώρο του σχολείου, τις οποίες θα προγραμματίζουν και συντονίζουν εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με ανθρώπους-πρότυπα (Μέντορες) από πανεπιστήμια, εταιρείες και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι εκπροσωπούν διαφορετικούς τομείς, επιστήμες και κλάδους, και να λύσουν τις απορίες τους. Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που υλοποιεί το σχολείο μας και δίνει την δυνατότητα στους μαθητές/τριες να αναπτύξουν έτι περαιτέρω τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους και να έρθουν ακόμη πιο κοντά σε αποφάσεις για τις σπουδές και τα επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν. Το σημερινό θέμα συνάντησης με τον μέντορα Manoli Τrungu ήταν: “Μια μέρα ενός Προγραμματιστή στην εργασία του.” Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον θα συνεχίσουμε την συμβουλευτική σταδιοδρομίας στο σχολείο μας με περισσότερα και πιο ειδικά προγράμματα για το καλό της νεολαίας μας. Στηρίζουμε το σχολείο στηρίζουμε την νεολαία μας!!!