Αποτέλεσμα προκήρυξης προσφορών τουριστικών γραφείων εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη (12 – 14 Απριλίου 2024)

Η επιτροπή αξιολόγησης του ΓΕΛ ΔΕ ΣΑΠΩΝ αφού αξιολόγησε τόσο τα οικονομικά, όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών των τουριστικών γραφείων:
α) Connection Travel
β) Vergidis Tours
γ) KikonTours

επέλεξε ως τουριστικό γραφείο για την πραγματοποίηση της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη το Vergidis Tours.