20 Νοεμβρίου – Βιωματική δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού πραγματοποιήθηκε στο
σχολείο μας βιωματική δράση σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και
Οικογένειας Σαπών- Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης οι
μαθητές/ μαθήτριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου ενημερώθηκαν για τα δικαιώματά τους
συμμετέχοντας σε ρεαλιστικά βιωματικά σενάρια. Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να
κατανοήσουν ποια είναι τα δικαιώματά τους και πώς μπορούν να τα προασπίσουν.