“Προθεσμία για απόκτηση κωδικού ασφαλείας ? έναρξη διαδικασιών υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.).”

Ενημερώνουμε τους μαθητές μας και τις μαθήτριες μας καθώς και τους γονείς τους οι οποίοι είτε δώσανε Πανελλήνιες εξετάσεις είτε όχι και θέλουν να καταθέσουν μηχανογραφικό ή μηχανογραφικά δελτία ότι σύμφωνα με τις εγκύκλιους του ΥΠΑΙΘ της 16-06-2023 με αριθμ. πρωτ.: Φ.251/ 68007/Α5/16-06-2023 και 67862/Α3/16-06-2023 oι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. (Μηχανογραφικού Δελτίου) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και του Π.Μ.Δ. (Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για τα Δ.Ι.ΕΚ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ αρχίζουν από την Δευτέρα 19 Ιουνίου και θα λήξουν περί τα μέσα Ιουλίου. Πιο αναλυτικά:
Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Π.Μ.Δ. για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ, θα απευθυνθούν στο ΓΕΛ ΔΕ ΣΑΠΩΝ από την Δευτέρα 19 Ιουνίου, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν μετά από την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ, να προχωρήσουν αρχικά στην επεξεργασία και τελικά στην οριστική υποβολή του Μ.Δ., κατόπιν νεότερης εγκυκλίου.
Συνεπώς, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο μας ΓΕΛ ΔΕ ΣΑΠΩΝ, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), από την Δευτέρα 19 Ιουνίου ως και την Παρασκευή 30 Ιουνίου ώστε να αποδοθεί κωδικός ασφαλείας στους:
  • Τελειόφοιτους και απόφοιτους που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2023, προκειμένου να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.
  • Τελειόφοιτους που δε συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2023, προκειμένου να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.
  • Απόφοιτοι με την κατηγορία 10% που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς νέα εξέταση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2023, προκειμένου να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του σχολείου μας 2532022640 από Δευτέρα 19-06-2023.