Διαπολιτισμικότητα- Στερεοτυπικές Αντιλήψεις – Έμφυλες Ταυτότητες

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, 2022-2023, υλοποιήσαμε με τους μαθητές/τριες της Β΄ τάξης του ΓΕΛ.Δ.Ε. Σαπών ένα πρόγραμμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, πάνω στη θεματική:

«Διαπολιτισμικότητα ? Στερεοτυπικές αντιλήψεις ? Έμφυλες ταυτότητες: Διεπιστημονική αξιοποίηση του λογοτεχνικού κειμένου και της τεχνικής Role models στο πλαίσιο των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (4Cs

Το πολιτιστικό αυτό πρόγραμμα το προσεγγίσαμε:

1. Ως επέκταση της θεματικής ενότητας της ΝΕ Λογοτεχνίας  Α΄Λυκείου

 « ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»

2.  Ως ένα πρόγραμμα που έδωσε στους μαθητές τη δυνατότητα

-Να γνωρίσουν την τεχνική Role Models

 -Να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες του 21ουαιώνα (4Cs)

-Να  δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά

-Να εξασκηθούν στη χρήση των ΤΠΕ μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες  εφαρμόζοντας τη διερευνητική ? ανακαλυπτική μέθοδο

-Να γνωρίσουν τη μέθοδο project

-Να εφαρμόσουν σύγχρονες τεχνικές μάθησης  (καταιγισμός ιδεών (brain ? storming), παιχνίδι ρόλων, προσομοίωση)

– Να παραγάγουν υλικό, προσεγγίζοντας λογοτεχνικά κείμενα μέσα από την υπόδυση ρόλων

– Να έρθουν σε επαφή με φορείς ? επαγγελματίες , με στόχο την ευαισθητοποίηση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την έμφυλη βία και την καλλιέργεια συνεργασίας και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Και

– Να παρακολουθήσουν video σχετικής θεματολογίας

 

Παραγόμενο υλικό: Παρουσίαση (pdf), 2 αφίσες ? κολάζ από την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών /τριών στην Αλεξανδρούπολη, εργασίες μαθητών με εφαρμογή της τεχνικής Role Models.

Η παρουσίαση ? ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες

Σοφία Ζερδελή, ΠΕ02

Βασιλική Ηλιάδου , ΠΕ04.02.50

Παρδάλη Θεοδώρα, ΠΕ80