Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ II (ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ)

Κατά το σχολικό έτος 2022-23, υλοποιήθηκε στο σχολείο μας ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με θέμα ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΙ (ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ) με την συμμετοχή μαθητών του σχολείου των τμημάτων Α1, Α2, Β1, Β2 και  Γ1. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, οι μαθητές που συμμετείχαν γνώρισαν στοιχεία και εφαρμογές για την παρατήρηση Ηλιακών Κηλίδων με τηλεσκόπιο Skywatcher με χρήση ειδικών φίλτρων, ασχολήθηκαν με την μελέτη των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, καθώς επίσης και δημιούργησαν  ψηφιακές παρουσιάσεις (pptx), και μια αφίσα.