Εκδήλωση με τίτλο “Νερό: υποχρεώσεις, σημασία και ασφάλεια”

Την Πέμπτη 27 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση, στον χώρο του Διαπολιτισμικού Λυκείου Σαπών, με τίτλο «Νερό: υποχρεώσεις, σημασία και ασφάλεια».

Η δράση εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος “Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-EPAS και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το πρόγραμμα Eye4Water του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Κύριο σκοπό του Προγράμματος αποτελεί η αναβάθμιση της γνώσης των νέων γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό και τις αξίες της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαμόρφωση του δημοσίου βίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς μια από τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου αφορά στην κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον και κατανοώντας τη σημασία της προστασίας και διατήρησης του υδάτινου περιβάλλοντος στην Κοινότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  προχώρησε στη διαμόρφωση μιας Οδηγίας Πλαισίου που θεσπίζει τις βασικές αρχές μιας βιώσιμης πολιτικής των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, η οποία συνδυάζει ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων και την καλή κατάσταση όλων των υδατικών πόρων και θέτει ως κεντρική ιδέα την ολοκληρωμένη διαχείριση τους στη γεωγραφική κλίμακα των Λεκανών Απορροής Ποταμών. Παράλληλα, αντιμετωπίζονται συνολικά όλες οι χρήσεις και υπηρεσίες νερού, συνυπολογίζοντας την αξία του νερού για το περιβάλλον, την υγεία, την ανθρώπινη κατανάλωση και την κατανάλωση σε παραγωγικούς τομείς.

Οι εθελοντές μαθητές και καθηγητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και οι μαθητές της Α΄ τάξης του Διαπολιτισμικού Λυκείου Σαπών στο σύνολο τους, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. με ειδικότητα στην Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Υγρών Αποβλήτων, κο Ακράτο Χ. και την επιστημονική του ομάδα, σε θέματα που αφορούν στο «νερό : ποιότητα-ποσότητα-παρακολούθηση» και στην «υδροδιπλωματία».

Παραλλήλως, στο χώρο του σχολείου εκτέθηκαν έργα παιδιών από όλο τον κόσμο, προερχόμενα από την συλλογή του Μουσείου και Ακαδημίας Παιδικής Τέχνης ?ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ? και αφορούν στην 10η Biennale Παιδικής Ζωγραφικής με τίτλο ?Η ΖΩΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΝΕΡΟ?.