Συμμετοχή του ΓΕΛ.Δ.Ε. Σαπών στο πρόγραμμα Tipping Point ? 100 Mentors

<Πραγματοποίηση συνεδριών Μαρτίου>

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Tipping Point ? 100 Mentorsκατά τον μήνα Μάρτιο (27/3/23 και 29/3/23), πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες συνεδρίες σε μαθητές/τριες της Β΄ και Γ΄ τάξης του ΓΕΛ.Δ.Ε. Σαπών, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους Ζερδελή Σοφίας, κλ. ΠΕ02, και Ηλιάδου Βασιλικής, κλ. ΠΕ04.02.50.

  1. Μία συνεδρία σε μαθητές/τριες της Β΄ τάξης (τμήμα Β2), με στόχο την ενημέρωσή τους πάνω στη θεματική « Σπουδές στον Τομέα της Ιατρικής και επαγγελματικές συνθήκες στο συγκεκριμένο πεδίο» από τον παιδοπνευμονολόγο  Χάρη Όψιμο
  2. Μία συνεδρία σε μαθητές της Γ΄ τάξης (τμήμα Γ1), κατά την οποία ενημερώθηκαν από την αρχιτέκτονα – σχεδιάστρια Μαρίλια Καστρούνη σχετικά με τη θεματική «Σπουδές στο Πολυτεχνείο – Τομείς και Κατευθύνσεις».

Οι μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα συγκεκριμένα πεδία, να θέσουν ερωτήσεις και να ανταλλάξουν απόψεις  με τους «μέντορες» – διοργανωτές των συνεδριών, με ενθουσιασμό και αμείωτο ενδιαφέρον!