ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΛ.Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Active citizens fund», — έργο «Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη».

Το ΓΕΛ.Δ.Ε. Σαπών, κατά το τρέχον σχολικό έτος, συμμετέχει στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  «Active citizens fund» και συγκεκριμένα στο έργο «Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη», που αποτελεί μέρος του παραπάνω προγράμματος, με φορέα υλοποίησης την ICON Greece (https://icongreece.gr/).

Το έργο στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και κατ? επέκταση των μαθητών, παρέχοντας την ευκαιρία για ενίσχυση της συμμετοχής των σχολικών μονάδων στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς η ισότητα των φύλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη και συγκρότηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών. Το πρόγραμμα Active citizens fund χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 ? 2021, γνωστού ως EEA Grants.

Στο πλαίσιο αυτό, το σχολείο μας οργάνωσε και υλοποίησε διδακτική παρέμβαση ? βιωματικό εργαστήριο σε μαθητές/τριες της Β΄ Τάξης, με υπεύθυνες καθηγήτριες της δράσης τις εκπαιδευτικούς Ζερδελή Σοφία, κλάδου, ΠΕ02, και Ηλιάδου Βασιλική, κλάδου ΠΕ04.02.50.

Τίτλος της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης: «Γυναίκες στην επιστήμη: Ιστορικά  και ερευνητικά δεδομένα και στερεότυπα».

Η θεματολογία της παρέμβασης αυτής συνδέθηκε με τη Διεθνή Ημέρα για τις γυναίκες στην Επιστήμη (11/2) και την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8/3) και περιελάμβανε παρουσίαση (powerpoint) με διαδραστικού τύπου δραστηριότητες, προβολή βίντεο, ιστορική αναδρομή, στατιστικά στοιχεία, σχολιασμό εικόνων και απάντηση ερωτήσεων (κουίζ) σε φύλλο εργασίας από τους μαθητές/τριες.

Η πρόταση αυτή είχε ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και κυρίως των μαθητών πάνω στο θέμα της ισότητας των φύλων, παρέχοντας  τους την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο σημαντικών γυναικών επιστημόνων στην πορεία της ιστορίας, τα επιτεύγματά τους, αλλά και τα στερεότυπα, τους αποκλεισμούς και τις δυσκολίες που υπέστησαν, λόγω του φύλου τους. Αποτέλεσε, τέλος, μια ευκαιρία για ενθάρρυνση  όλων των μαθητών/τριών  να συμμετάσχουν σε ομαδοσυνεργατικού τύπου δραστηριότητες, οι οποίες ενισχύουν τη συλλογικότητα και συμβάλλουν στην ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την αξία της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τις γυναίκες και τα κορίτσια στην επιστήμη (11 Φεβρουαρίου) και την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου), προβλήθηκε το ακόλουθο βίντεο της UNICEF Ελλάδας, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.youtube.com/watch?v=qA8yW3OCmjs&t=41s&ab_channel=UNICEFGreece