Συμμετοχή του ΓΕΛ.Δ.Ε. Σαπών στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Active citizens fund»

Το ΓΕΛ.Δ.Ε. Σαπών, κατά το τρέχον σχολικό έτος, συμμετέχει στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Active citizens fund», συγκεκριμένα στο έργο «Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη», που αποτελεί μέρος του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ICON Greece (https://icongreece.gr/).

Το έργο στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και κατ? επέκταση των μαθητών, παρέχοντας μια ευκαιρία για ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς η ισότητα των φύλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη και συγκρότηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών. Το πρόγραμμα Active citizens fund χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 ? 2021, γνωστού ως EEA Grants.

Κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του σχολείου, κυρίου Βασιλειάδη Μιχαήλ, για το έργο «Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη» και για υλοποίηση σχετικών δράσεων στο πλαίσιο του Active citizens fund, υπεύθυνες ορίστηκαν οι εκπαιδευτικοί Ζερδελή Σοφία, κλάδου, ΠΕ02, και Ηλιάδου Βασιλική , κλάδου ΠΕ04.02.50.

 

Δράσεις του προγράμματος  

Το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη θεματική του εν λόγω προγράμματος είναι μεγάλο, καθώς η ισότητα των φύλων είναι ένα θέμα που απασχολεί τους/τις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι /ες αντιμετωπίζουν καθημερινά το πρόβλημα της βίας στο σχολικό περιβάλλον, πρόβλημα που καλούνται να διαχειριστούν.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2022, υλοποιήθηκε διήμερο εξ αποστάσεως σεμινάριο επιμόρφωσης 14 ωρών, 24 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν, επίσης, να υλοποιήσουν με τους μαθητές τους δράσεις ευαισθητοποίησης για την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Τα αποτελέσματα των δράσεων θα παρουσιαστούν τον Μάρτιο του 2023 στην εκδήλωση λήξης του προγράμματος.

Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης της συμμετοχής όλων στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  σε μια κοινωνία βιώσιμης ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς.