Σχολικό πρόγραμμα Καιρικά φαινόμενα: Η μεγάλη ανατροπή

Κατά το σχολικό έτος 2021-22, υλοποιήθηκε στο σχολείο μας ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με θέμα τα ακραία καιρικά φαινόμενα .

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, οι μαθητές που συμμετείχαν γνώρισαν στοιχεία και εφαρμογές για την πρόγνωση καιρικών φαινομένων, τις επιπτώσεις αυτών στην καθημερινότητα ,την εξέλιξη τους από απλά φυσικά φαινόμενα σε ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς επίσης και δημιούργησαν μια ψηφιακή παρουσίαση (ppt).

Στην ομάδα υλοποίησης της ψηφιακής υλοποίησης συμμετείχαν μαθητές από το Α1 τμήμα της Α Λυκείου

Υπεύθυνος του προγράμματος ήταν ο κ. Κοπασάκης Αντώνης, φυσικός του σχολείου.