Αποτίμηση προσφορών

H επιτροπή που συνήλθε σήμερα στις 16 Μαρτίου 2018 αποτίμησε τις τρεις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που ανταποκρίθηκαν θετικά στην προκήρυξη της εκδρομής του ΓΕΛ ΔΕ ΣΑΠΩΝ στη Θεσσαλονίκη από 26/4/2018 ? 28/4/2018. Τα αξιολογικά κριτήρια που έθεσε περιλάμβαναν την προσφορά υπηρεσιών, την τιμή και τη μεταξύ τους σχέση. Η επιτροπή μετά από συζήτηση αποφάσισε να επιλέξει τη πλέον συμφέρουσα προσφορά η οποία έκρινε ότι ήταν η προσφορά του γραφείου γενικού τουρισμού ¨VergidisTours¨ για τους εξής λόγους:

α) ήταν η χαμηλότερη σε τιμές ανά μαθητή
β) υπήρχε η επιλογή κατάλληλου ξενοδοχείου το οποίο η επιτροπή έκρινε πως εξυπηρετεί καλύτερα τις μετακινήσεις των μαθητών.
γ) προσέφερε λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη

Προσφορές