Τα “άχρηστα” που έγιναν.. χρήσιμα

Στις συζητήσεις που κάναμε στα πλαίσια  του προγράμματος «Περιβάλλον και Βιομηχανία», αναγνωρίσαμε τους τρόπους με τους οποίους οι κάθε είδους και έκτασης βιομηχανικές δραστηριότητες –  μικρές ή μεγάλες – ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Αναζητήσαμε επίσης τις μεθόδους με τις οποίους η εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία -μέσω κανόνων και νόμων- θέτει  τις  προϋποθέσεις ώστε οι επιπτώσεις από τα απόβλητα στο περιβάλλον να είναι  οι ελάχιστες. Ψάξαμε και βρήκαμε  ποια είναι αυτά τα πιστοποιητικά που σχετίζονται με το περιβάλλον και ποιοι οργανισμοί πιστοποιούν την κάθε βιομηχανία για τη διαχείριση των αποβλήτων τους.

Η κουβέντα μας, ωστόσο, περιλάμβανε και τις δικές  μας, τις ατομικές προσεγγίσεις στο θέμα του περιβάλλοντος καθώς και το πως ο καθένας μας θα μπορούσε να κρατήσει το χώρο του αλλά και το χώρο του σχολείου χωρίς σκουπίδια. Στο σημείο αυτό όλοι μας  συμφωνήσαμε ότι στο σχολείο μας ο αριθμός των κάδων ήταν μικρός και σίγουρα όχι αρκετός για τον αριθμό των μαθητών κι έτσι αναζητήσαμε ποια υλικά που απορρίπτονται από τις βιομηχανίες και δε χρειάζονται θα μπορούσαν να αποτελέσουν τους  νέους κάδοιυς του σχολείου. Σύντομα  με τη βοήθεια της Διεύθυνσης και των καθηγητών του προγράμματος συγκεντρώσαμε τα υλικά που θέλαμε και με την πολύτιμη εθελοντική βοήθεια των τεχνικών Κοσμίδη Θεόδωρου και Κουρτίδη Γιώργου, κατασκευάσαμε 4 μικρούς νέους κάδους  σκουπιδιών, οι οποίοι αφού συντηρήθηκαν και βάφτηκαν τοποθετήθηκαν στο προαύλιο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις διάφορες φάσεις κατασκευής τους :

  1. Συγκέντρωση υλικών

2. Μικροεργασίες ? το πρώτο δείγμα

3. Κατασκευή βάσεων

 

4. Βάψιμο κάδων

5. Τοποθέτηση κάδων στο σχολείο

Οι μαθητές και οι καθηγητές του προγράμματος «Περιβάλλον και Βιομηχανία», Σάπες 2017-2018