Επίσκεψη στη Βιομηχανία Επεξεργασίας Κρέατος “Υφαντής”

Την Τετάρτη στις 31-1-2018, ομάδα 27 μαθητών από το Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών επισκέφθηκε τη Βιομηχανία Επεξεργασίας Κρέατος “Υφαντής”. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο “Περιβάλλον και Βιομηχανία” που πραγματοποιείται από τον Μανώλη Τσιάκο ( Βιολόγο) και Καλτσαρά Αδαμάντιο ( Μαθηματικό). Την εκδρομή επίσης συνόδευε ο οικονομολόγος του σχολείου Κουματζίδης Δημήτριος. Η βιομηχανία αλλαντικών βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή της Αλεξανδρούπολης και απασχολεί 178 άτομα.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν την πρακτική πλευρά του θέματος που μελετά το πρόγραμμα. Η θεωρητική προσέγγισή του έγινε στο σχολείο, οπότε οι μαθητές είχαν την γνώση γύρω από την διαχείριση των αποβλήτων και την μόλυνση των βιομηχανιών καθώς και των συστημάτων διαχείρισης αυτών. Ειδικότερα, παρατηρώντας την γραμμή παραγωγής μελέτησαν και ανάλυσαν την παράλληλη γραμμή της απορροής υλικών και αποβλήτων. Επίσης, είδαν και ρώτησαν τους υπεύθυνους τον τρόπο συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων. Στην συνέχεια σε ανοικτή συζήτηση που έγινε με τον Γενικό Διευθυντή της βιομηχανίας κ Γκοτσίδη Χρήστο, οι μαθητές προσέγγισαν το θέμα των αποβλήτων συστημικά. Είδαν την οικονομική όψη και το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, τις οικολογικές επιπτώσεις και την κοινωνική ευθύνη των βιομηχανιών. Η συζήτηση έκλεισε με την συζήτηση για προοπτική και την ανάπτυξη παρόμοιων βιομηχανιών στην περιοχή της Ροδόπης και του Έβρου.