Πραγματοποίηση εκδρομής στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το σχολείο μας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τίτλο «Αξιοποίηση Υδάτινων πόρων» και «Η συμβολή της Βιοτεχνολογίας των μικροοργανισμών στην προστασία των υδάτινων και χερσαίων οικοσυστημάτων» πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΙΝΑΛΕ (Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας) στη Ν. Πέραμο Καβάλας όπου οι μαθητές και ενημερώθηκαν για την έρευνα και ανάπτυξη που κάνει το Ινστιτούτο στην κατασκευή και παρακολούθηση Τεχνητών Υφάλων για την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας σε αντίστοιχα τεχνητά οικοσυστήματα καθώς και ξενάγηση στα εργαστήρια του.

 

Επίσης πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΤΕΙ Καβάλας όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και βρέθηκαν στο χώρο των εργαστηρίων του Ιδρύματος.