ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μαθητές του Α1 του σχολείου μας συμμετείχαν στη φετινή εκστρατεία της Action Aid «Η Εκπαίδευση στον στόχο ξανά», επινοώντας και αποτυπώνοντας το μήνυμά τους προς τους ηγέτες του κόσμου: «ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΝΑ..ΕΞΙΣΩΝΕΙ».

a1 -  actionaids

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Χαλαστάνη Μαρία (ΠΕ06), Αθανασίου Μαρία (ΠΕ02)