ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Εστιάζοντας σταθερά στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του σχολείου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η παρουσία δύο εκπαιδευτικών του ΓΕΛΔΕ Σαπών σε σεμινάριο σχετικά με την οργάνωση διαπολιτισμικών ανταλλαγών στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για ευρωπαϊκά και διαπολιτισμικά προγράμματα» (IFEL) διοργανώνει τακτικά σεμινάρια με θέμα τα ευρωπαϊκά προγράμματα (όπως το Erasmus+) για ανταλλαγές μαθητών και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.

Clipboard05Στα πλαίσια της εκπαίδευσης οι δύο εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε θέματα διαπολιτισμικότητας αλλά και δημιουργίας/οργάνωσης ενδοευρωπαϊκών προγραμμάτων (όπως Erasmus+) μέσα από ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα διάρκειας 7 ημερών. Είχαν την ευκαιρία να αντλήσουν πληροφορίες για μια πληθώρα από εκπαιδιευτικά θέματα σχετιζόμενα με την διαπολιτισμικότητα αλλά και με την σειρά τους να προάγουν και προωθήσουν πληροφορίες σχετικά με τα Ελληνικά σχολεία και Ελληνική κουλτούρα σε θέματα παιδείας.

Οι δυο εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν μπόρεσαν να συστήσουν το σχολείο και την περιοχή porto-02σε εκπαιδευτικούς από 14 Ευρωπαϊκές χώρες, να πληροφορηθούν για το πως οργανώνονται αποτελεσματικά σχολικές ανταλλαγές και προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων, το πως και που βρίσκει κανείς χρηματοδότηση καθώς και σχετικά με θέματα επικοινωνίας σε διαπολιτισμικά και πολυεθνικά προγράμματα, να γνωριστούν με συναδέλφους τους από άλλα σχολεία και (συνολικά 12) χώρες και να ξεκινήσουν προγράμματα συνεργασίας και ανταλλαγής ώστε αυτά να εξελιχθούν με επιτυχία.

porto-01 projectΟι παραπάνω ανταλλαγές αφορούν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ (χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελβετία, Τουρκία, Κροατία και ΠΓΔΜ). Επίσης δικαιούνται συμμετοχής παιδικοί σταθμοί, κέντρα νεότητας, κέντρα επιμόρφωσης ενηλίκων καθώς και δομές που αφορούν τη διοίκηση της εκπαίδευσης.

Να σημειωθεί δε πως μέσω των σχολείων δίνεται η δυνατότητα διάχυσης της εμπειρίας σε ανάλογα ζητήματα στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Σε πρώτη φάση, οι δύο εκπαιδευτικοί θα ενημερώσουν σχολεία της δικαιοδοσίας του Δήμου Μαρωνείας ?Σαπών.

DSC03733 DSC03782 DSC04047 DSC04049 porto-101

Στο τέλος του διδακτικού έτους το σχολείο θα παρουσιάσει σε ειδική εκδήλωση προς κάθε ενδιαφερόμενο τα αποτελέσματα της συμμετοχής του στη δράση ERASMUS+ ΚΑ1 για το σχολικό έτος 2014-2015.