Δράση ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για το θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού, υλοποιήθηκε στις 4/12/14, στο σχολείο μας ενημερωτική ομιλία-παρουσίαση.

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε από φοιτητές του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δ.Π.Θ., σε συνεργασία με τα μέλη της Ο.Δ.Π. του σχολείου μας.