Ήθη-έθιμα του τόπου μου

Κατά το σχολικό έτος 2013-14 αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής μας, της Θράκης.

Κατά την έρευνά μας εστιάσαμε την προσοχή μας στον κύκλο της ζωής, στα ήθη και έθιμα δηλαδή που αφορούν στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του ανθρώπου από τη ζωή μέχρι το θάνατο.

Η εργασία μας είναι χωρισμένη σε δύο μεγάλα μέρη, καθώς δύο είναι η μεγάλες πολιτιστικές παραδόσεις που απαρτίζουν την τοπική μας κοινωνία, αυτή του χριστιανισμού και του ισλαμισμού. Έτσι στο πρώτο μέρος της εργασίας θα βρει κανείς ήθη και έθιμα των χριστιανών και στο δεύτερο μέρος αντίστοιχα των μουσουλμάνων.

Πηγές μας αποτέλεσαν αντίστοιχες εργασίες που βρήκαμε στο διαδίκτυο, αλλά και προφορικές αφηγήσεις συγγενικών προσώπων.

Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του προγράμματος με το υλικό που παρήχθη υπάρχει στη διεύθυνση εδώ

 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ιωάννης Ψήφας, Μαργαρίτα Ποιμενίδου