26 Σεπτεμβρίου: Ευρωπαϊκή μέρα γλωσσών

Κάθε χρόνο, στις 26 Σεπτεμβρίου, εορτάζεται η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών», με ποικίλες εκδηλώσεις από εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και απλούς πολίτες, σε σχολεία, πανεπιστήμια και γλωσσικά ινστιτούτα όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε όλον τον κόσμο. Η σημασία της γλωσσομάθειας και της γλωσσικής πολυμορφίας αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας από τους μαθητές και τις μαθήτριες του τμήματος Γ2 του ΓΕΛ.Δ.Ε. Σαπών, υπό την καθοδήγηση της φιλολόγου Ζερδελή Σοφίας . Κατά την επεξεργασία του θέματος, τονίστηκε ο ιδιαίτερος ρόλος της γλώσσας ως γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και κρατών και ως μέσου γνωριμίας, αμοιβαίας κατανόησης και αλληλεγγύης λαών και πολιτισμών.

Οι δραστηριότητές μας: