Πρόγραμμα μαθημάτων 25 έως και 29 Μαΐου 2020 (ενημέρωση)

Το πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου μας για την εβδομάδα 25-29 Μαΐου 2020 διαμορφώνεται ως εξής. Κατά τα άλλα ισχύουν τα γνωστά περί των τμημάτων και οδηγιών όπως αναφέρονται σε προηγούμενη ανάρτηση. Προσοχή να δώσουν οι μαθητές στην ομάδα του τμήματος που ανήκουν και στις μέρες προσέλευσης.

Δια ζώσης (στις αίθουσες με φυσική παρουσία)

Σε PDF (ωρολόγιο διά ζώσης 25-29.05.2020)

Εξ αποστάσεων (webex) – Ενημέρωση 26-5-2020 

Οι ψηφιακές αίθουσες των καθηγητών παραμένουν ίδιες

Επώνυμο Όνομα Τάξη
Αθανασίου Μαρία https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/Mafalda
Ιωαννίδου Ευαγγελία https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/IOANNIDOU
Κετελνή Αγγελική https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/ketelni