Προθεσμίες ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ? ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Στην ιστοσελίδα του αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ? ΕΛ.ΑΚΤ.), www.hcg.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: Ω1Τ24653ΠΩ-7Μ1) έχει αναρτηθεί η προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Σε αυτήν αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα προσόντα εισαγωγής των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής τους, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.


Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ηλεκτρονικά αίτηση ? υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, με χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Κυριακή 24 Μαΐου.Ακολούθως, πρέπει να εκτυπώσουν και να υπογράψουν την αίτηση ? υπεύθυνη δήλωσή τους και, αφού θεωρηθεί από αρμόδια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, να την υποβάλουν ταχυδρομικά, με συστημένη αλληλογραφία, μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, τις ημερομηνίες από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στην επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών του διαγωνισμού στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη ? πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510).

Συστήνεται στους υποψήφιους να αποστείλουν την αίτηση ? υπεύθυνη δήλωσή τους με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά κατά το δυνατόν νωρίτερα, προς διασφάλιση της ταχύτερης λήψης τους και κατ? επέκταση της ταχύτερης ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου. Ως προς τη λήψη, αυτή μπορεί να διαπιστώνεται και από τους ίδιους, με χρήση του κωδικού αριθμού παρακολούθησης αποστολής συστημένου (tracking code) που παρέχεται από το ταχυδρομείο (δημόσιο ή ιδιωτικό).

Δείτε την προκήρυξη αναλυτικά εδώ