Ανακοίνωση προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας

Μετά από την προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, σας ενημερώνουμε ότι στο ΓΕΛΔΕ Σαπών δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.

Ωστόσο το σχολείο θα παραμένει ανοιχτό όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως 13:00, με προσωπικό ασφαλείας προκειμένου να εξυπηρετεί κάθε άλλη υπηρεσία προς τον πολίτη (βεβαιώσεις φοίτησης, αποδεικτικά κτλ.)

Από τη Διεύθυνση του σχολείου